Integritetspolicy

PayRules integritetspolicy

För att du ska känna dig trygg med att lämnar dina personuppgifter till PayRule har vi upprättat en policy enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Först och främst stannar informationen hos oss och når inte annan part.

Nedan följer vår policy för behandling av personuppgifter som beskriver varför vi samlar in information, vad vi använder uppgifterna till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att uppfylla dina önskemål i kontakten med PayRule - detta genom att du direkt eller indirekt har lämnat dina uppgifter till oss. Vi lagrar uppgifterna för att fullgöra de förpliktelser vi har gentemot dig och du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om dig. PayRules utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi arbetar aktivt för att minimera användningen av integritetskänsliga uppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH HUR LÄNGE?

Vid upprättande av avtal, offertförfrågan eller kundbesök

 • Företagsnamn
 • Kontaktpersons namn
 • Kontaktpersons mailadress
 • Kontaktpersons yrkestitel
 • Kontaktpersons telefonnummer
 • Företagets besöksadress
 • Fakturaadress
 • Organisationsnummer
 • Personnummer för kunder med enskild firma

Syftet med att vi lagrar denna information är för att kunna upprätta offert, avtal, skicka fakturor samt att upprätthålla en affärsrelation med kunden. Vi lagrar uppgifterna i vårat faktureringssystem och affärssystem i 7 år enligt Bokföringslagen. Vi lagrar även uppgifterna för att kunna göra utskick av nyhetsbrev, inbjudan till events samt informera kund löpande om relevant information om tjänsten. Dessa uppgifter kontrolleras årligen för att uppdateras med t ex ny kontaktperson pga avslutad tjänst. Våra nyhetsbrev går att avregistrera sig ifrån.

Vid tjänsten Löneoutsourcing med PayRule är PayRule personuppgiftsbiträde och separat avtal tecknas.

I rekryteringsprocesser hos PayRule

 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • CV, personligt brev, foto, referenser, betyg, intyg, anteckningar och övrig information

Syftet med att lagra dessa uppgifter är för att ha dem tillgängliga under pågående rekryteringsprocess. När processen är avslutad frågar PayRule om vi kan spara uppgifterna i 12 månader för kommande rekryteringsprocesser. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter vi hanterar och begära att vi raderar dina uppgifter eller uppdaterar de med aktuella. Uppgifterna finns tillgängliga för VD och personalchef på PayRule.

Vid anmälan till nyhetsbrev och PayRules nätverk

 • Kontaktuppgifter

Syftet med att lagra dessa uppgifter är för att kunna skicka nyhetsbrev samt inbjudningar till events. När man avregistrerar sig eller avslutar sitt medlemskap i nätverket tas dessa uppgifter bort av PayRule och upphör att lagras.

Anställda hos PayRule

 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Bankkontonummer
 • Uppgifter om lön och övriga ersättningar
 • Uppgift om närmast anhörig
 • Foto

Syftet med att lagra dessa uppgifter är för att kunna betala ut löner, bokning av tjänsteresor, personalhantering, pensionsrapportering, försäkringsrapportering mm. Uppgifterna lagras dels i vårat lönesystem där informationen raderas efter 7 år. I övriga system raderas informationen 2 år efter upphörande anställning.

ANSVAR

PayRule Consulting AB, organisationsnummer 559172-1294, är personuppgiftsansvariga för företagets behandling av personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag för att se vilka uppgifter vi behandlar. Maila hello@payrule.se för att begära ut dina personuppgifter. Du har också rätt att korrigera uppgifter som t ex behöver uppdateras.

Om du anser att uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål vilka de har samlats in eller behandlas har du rätt att begära att vi raderar dessa. Om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter har vi rätt att neka din begäran - PayRules ändamål är att hantera så lite känsliga uppgifter som möjligt och de uppgifter som behandlas är enbart sådana som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig. Om det är möjligt kan vi begränsa de lagrade uppgifterna.

Du har alltid rätt att begära invändan mot direktmarknadsföring om du upplever att personuppgifterna lagras i det syftet och du inte är intresserad. I det fallet raderar vi alltid uppgifterna.

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

PayRule har rutiner och arbetssätt för att gallra personuppgifter så att de hanteras på rätt sätt. Det är endast anställda och personal inom organisationen som kan ta del av personuppgifterna för att utföra arbetetsmomenten kring syftet med att vi hanterar just dina uppgifter.

PayRule använder system som är säkerhetsutvecklade för att skydda sekretess, integritet och tillgång till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Dina personuppgifter är med våra IT-lösningar skyddade mot olovlig eller obehörig behandling, tillgång, förlust, förstörelse eller skada.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på PayRule, orgnr. 559172-1294 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.